PILNE! Zobacz TYLKO Jeśli Chcesz chronić środowisko

swojego wpływu na środowisko i wytwarzania odpadów. Muszą to zrobić przez KOBIZE, który następnie zgłasza się do BDO. Polski rząd stworz

PILNE! Zobacz TYLKO Jeśli Chcesz chronić środowisko ochrona środowiska dla firm

Muszą to zrobić przez KOBIZE który

Polski rząd usilnie dąży do uczynienia kraju bardziej zrównoważonym środowiskowo.
W rezultacie firmy w Polsce mają obowiązek raportowania swojego wpływu na środowisko i wytwarzania odpadów. Muszą to zrobić przez KOBIZE, który następnie zgłasza się do BDO.
Polski rząd stworz